Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Procedura reklamacyjna

    1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną bądź prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w kodeksie cywilnym, którego tekst dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/
    2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w pkt 1.1 bądź w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt 1.1.
    3. Sugeruje się wskazanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności  , które dotyczą przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia tego Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jak i danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez samego Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
    4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie. Nie będzie to później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną.
    5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.1. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
    6. Prośba o dostarczenie Produktu, o którym mowa, nie ma jednak wpływu na przebieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji, którą wniósł Klient, nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
Witryna stworzona na platformie